Одесский национальный морской университет объявляет с 18.04.2018 г. конкурс на замещение вакантных с 01.09.2018 г. должностей некоторых категорий профессорско-преподавательского состава по такому списку:
 1. Кафедра «Теорії та проектування корабля ім. проф. Воробйова Ю.Л.»: доцент – 1 (спеціалізація за профілем діяльності кафедри).
 2. Кафедра «Інформаційні технології»: доцент – 1, старший викладач – 1 (для усіх посад спеціалізація в галузі інформаційних технологій).
 3. Кафедра «Технічна кібернетика ім. проф. Меркта Р.В.»: доцент – 1, старший викладач – 1.
 4. Кафедра «Безпека життєдіяльності, екологія та хімія»: завідувач кафедрою – 1 (вчене звання професора, спеціалізація у галузі безпеки морських перевезень), доцент – 2 (одна ставка – науковий ступінь кандидата технічних або хімічних наук а також спеціалізація у галузі екології та хімії, одна ставка – науковий ступінь кандидата технічних наук а також спеціалізація у галузі охорони праці).
 5. Кафедра «Математика, фізика та астрономія»: доцент – 3 (дві ставки: кандидат фізико- математичних наук з досвідом викладання математичних дисциплін, одна ставка: кандидат фізико-математичних наук з досвідом викладання фізичних дисциплін), старший викладач – 3.
 6. Кафедра «Судноводіння і морська безпека»: старший викладач – 2.
 7. Кафедра «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики»: професор – 1 (вчене звання професора, спеціалізація у галузі суднової електроенергетики), доцент – 1 (вчене звання доцента, та науковий ступінь кандидата технічних наук), старший викладач – 4.
 8. Кафедра «Суднові енергетичні установки та технічна експлуатація»: професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 7.
 9. Кафедра «Технічне обслуговування і ремонт суден»: доцент – 1.
 10. Кафедра «Технологія матеріалів»: доцент – 1, старший викладач – 1.
 11. Кафедра «Підйомно-транспортні машини та інжиніринг портового технологічного обладнання»: професор – 1 (вчене звання професора, спеціалізація за профілем діяльності кафедри), доцент – 1 (вчене звання доцента, та науковий ступінь кандидата технічних наук, спеціалізація за профілем діяльності кафедри), старший викладач – 3.
 12. Кафедра «Машинознавство»: доцент – 2, старший викладач – 2.
 13. Кафедра «Фізичне виховання та спорт»: завідувач кафедрою – 1, доцент – 1, старший викладач – 2.
 14. Кафедра «Економіка і фінанси»: завідувач кафедрою – 1 (науковий ступінь доктора економічних наук та вчене звання професора, спеціалізація у галузі економіки морського транспорту з попереднім стажем провадження освітньої діяльності не менш 10 років та наявністю публікацій у цієї галузі), доцент – 3 (науковий ступінь кандидата економічних наук, вчене звання доцента, спеціалізація у галузі економіки морського транспорту та наявність публікацій у цієї галузі), старший викладач – 1(спеціалізація у галузі економіки морського транспорту та наявність публікацій у цієї галузі).
 15. Кафедра «Підприємництво»: доцент – 3.
 16. Кафедра «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень»: професор – 1 (вчене звання професора, науковий ступінь доктора технічних наук, спеціалізація у галузі морських перевезень та транспортних систем), старший викладач – 4, викладач – 1.
 17. Кафедра «Управління логістичними системами і проектами»: доцент – 4 (спеціалізація за профілем діяльності кафедри), старший викладач – 3.
 18. Кафедра «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт»: доцент – 2 (спеціалізація за профілем діяльності кафедри), старший викладач – 2 (спеціалізація за профілем діяльності кафедри).
 19. Кафедра «Цивільне та трудове право»: доцент – 1 (вчене звання доцента, та науковий ступінь кандидата юридичних наук).
 20. Кафедра «Кримінальне і адміністративне право»: доцент – 1 (вчене звання доцента, та науковий ступінь кандидата юридичних наук).
 21. Кафедра «Морське право»: завідувач кафедрою – 1 (досвід викладання дисциплін за профілем кафедри), професор – 1 (досвід викладання дисциплін за профілем кафедри).
 22. Кафедра «Професійна англійська мова»: доцент – 2 (знання англійської морської термінології), старший викладач – 3 (знання англійської морської термінології).
 23. Кафедра «Філософія»: завідувач кафедрою – 1 (вища філософська освіта, науковий ступінь кандидата філософських наук, досвід викладання соціально-філософських дисциплін), доцент – 1, старший викладач – 1.
 24. Кафедра «Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни»: старший викладач – 2 (одна ставка – вища філологічна освіта, досвід викладання мовних дисциплін, одна ставка – вища історична освіта, досвід викладання історичних дисциплін), викладач – 1 (вища філологічна освіта, досвід викладання мовних дисциплін).
 25. Кафедра «Практична психологія»: завідувач кафедрою – 1 (науковий ступінь кандидата психологічних наук та вчене звання доцента, досвід викладання дисциплін за профілем кафедри, а також досвід керівництва кафедрою), професор – 1 (науковий ступінь доктора психологічних або педагогічних наук, досвід викладання дисциплін за профілем кафедри), доцент – 2 (науковий ступінь кандидата психологічних наук), старший викладач – 1. 26. Кафедра «Інженерні конструкції та водні дослідження»: професор – 1, доцент – 1. 27. Кафедра «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація»: професор – 1 (вчене звання професора, науковий ступінь доктора технічних наук, спеціалізація за профілем діяльності кафедри, попередній стаж провадження освітньої діяльності не менш 10 років, стаж роботи у госпдоговірних темах у якості керівника або відповідального виконавця не менш 5 років, наявність державного або міжнародного сертифіката що підтверджують знання англійської мови на рівні В2), старший викладач – 1.
 26. Кафедра «Теоретична та прикладна механіка»: доцент – 1.

С Положением о порядке замещения вакантных должностей некоторых категорий научно-педагогических работников, условиями проведения конкурса, перечнем необходимых документов, квалификационных требований к претендентам на участие в конкурсе и др., можно ознакомиться на офицальном сайте ОНМУ.

Справки по телефону 0487281345.

Последний день приема документов для участия в конкурсе 17.05.2018 р.

Подать документы можно лично в канцелярии ОНМУ (ул. Мечникова, 34, ауд. 322 учебно-административного корпуса), с понедельника по пятницу с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, или по почте на адрес: 65029, м. Одеса, ул. Мечникова, 34, ОНМУ.

Go to top

backuap