Інститути та факультети

Menu

Під час навчання за спеціальністю «Право» формуються професійні компетенції юристів нового покоління, здатних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної теорії та практики, особливо в галузі морського транспорту.

Усі навчальні програми, за якими готують студентів, відповідають сучасним українським і міжнародним стандартам вищої освіти. Навчання орієнтоване на поглиблене засвоєння академічних знань і розвиток умінь творчо застосовувати їх на практиці.

Практичні заняття, підготовка та написання курсових та дипломних робіт відбувається на базі моделювання реальних проблем і ситуацій, які зустрічаються у практичній роботі у сфері юриспруденції, організації та правовому забезпеченні транспортного процесу, регулювання митної та зовнішньоекономічної діяльності.

Основні дисципліни, що вивчають студенти спеціальності «Право»:

 • Юридична деонтологія;
 • Теорія держави і права;
 • Історія держави і права України;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Судові і правоохоронні органи України;
 • Конституційне право України;
 • Конституційне право зарубіжних країн;
 • Адміністративне право;
 • Фінансове право;
 • Цивільне право;
 • Цивільний процес;
 • Трудове право;
 • Сімейне право;
 • Земельне право;
 • Аграрне право;
 • Міжнародне право;
 • Господарське право;
 • Кримінальне право;
 • Криміналістика;
 • Кримінальний процес;
 • Міжнародні морські конвенції;
 • Претензійно-позовна робота на транспорті;
 • Морське право країн ЄС;
 • Міжнародне морське право;
 • Правове регулювання морського страхування;
 • Правове регулювання роботи підприємств морського транспорту;
 • Практична діяльність юристів на транспортному підприємстві;
 • Митне право.

Основні дисципліни, що вивчають магістри спеціальності «Право»

Випускники спеціальності можуть працювати:

юрисконсультами підприємств морської галузі, установ та організацій, юристами у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, працювати на інших посадах, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Навчально-науковий морський гуманітарний інститут за спеціальністю «Право» готує:

Бакалаврів
Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки 4 місяца.

Магістрів
Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 4 місяці; заочна - 1 рік 4 місяці.

Об'яви

Новини

Освітні портали

Корисні посилання

Наверх