Інститути та факультети

Menu

Одеський національний морський університет готовить бакалаврів і магістрів з економіки. Термін навчання бакалаврів складає 4 роки, магістрів – 1,5 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» будь-якої спеціальності.

В процесі навчання студенти проходять виробничу та переддипломну практику на провідних підприємствах морської галузі, беруть участь у наукових дослідженнях.

На магістерському рівні пропонується дві спеціалізації:

 • «Економіка морського транспорту»
 • «Фінансово-економічна безпека»
 • Наші випускники працюють на державних та приватних підприємствах України – в морських і річкових портах, в стивідорних і судноплавних компаніях, в транспортно-експедиторських і логістичних фірмах, в агентських, крюїнгових, шипчандлерських, брокерських фрахтових компаніях, на суднобудівних і судноремонтних заводах, у проектних організаціях морського транспорту, в тому складі за рубежем – у країнах Європейського Союзу, в Росії, Грузії та інших країнах, а також у банківських установах, інвестиційних компаніях, страхових організаціях, круїзних компаніях і туристичних фірмах.

  Магістр з економіки здатен обіймати посади керівників підприємств, установ та організацій, керівників виробничих підрозділів на транспорті (директора з транспорту, начальника відділу транспорту, начальника транспортно-експедиторського відділу, фрахтового відділу, відділу логістики, начальника перевантажувального комплексу та ін.), економіста з аналізу господарчої діяльності, економіста з планування, з матеріально-технічного забезпечення, економіста з нормування і організації праці, з фінансової роботи, економіста з договірних та претензійних робіт, економічного радника, професіоналів у сфері маркетингу, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, викладача вищого або середнього навчального закладу, наукового співробітника та ін.

  Одержавши престижну економічну освіту в сфері морського бізнесу, Ви одержите блискучі перспективи працевлаштування, для Вас відкриється шлях до успішної кар'єри в Україні та за кордоном, у глобальних міжнародних транспортних компаніях.

  Рівень заробітної плати професіоналів у сфері морського бізнесу значно вище, ніж у середньому по Україні або в транспортній галузі.

   

  Морська освіта – це Ваш капітал!

   

  Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня бакалавр

  Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня магістр

  Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

   

  Навчально-науковий інститут морського бізнесу за спеціальністю "Економіка " готує:

  Бакалаврів (освітня програма "Економіка підприємства") 

  Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки.

  Магістрів (освітня програма "Економіка морського транспорту", "Фінансово-економічна безпека")

  Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 4 місяці; заочна - 1 рік 4 місяці.

   

  Інформаційний лист про спеціальність "Економіка"

  Інформаційний лист про магістратуру спеціальності "Економіка"

Об'яви

Новини

Освітні портали

Корисні посилання

Наверх