У науковій бібліотеці є музей рідкісної книги, до якого входять рідкісні видання починаючи з 18 століття. Це учбова та довідникова література, підручники, художня література, атласи, карти, енциклопедії та інше. Книги були отримані в дар з домашньої бібліотеки професора Г.К. Суслова.

В секторі інформаційних технологій є картковий каталог введених рідкісних видань. Також з літературою можна ознайомитися в електронному каталозі. Каталог знаходиться в стадії обробки.

  НТБ ім. проф. Г.К. Суслова отримала нову літературу :
 1. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія/ За заг. Ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банана, О.Сосніна, П. Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 602 с.
 2. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик. 4-е вид., доп. – К.: 2016 «Книжкова палата України». – 689 с.
 3. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007-2011). 4-е вид., доп. – К.: 2016. «Книжкова палата України». – 528 с.
 4. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Таблиці. 4-е вид. доп. /За заг. ред. проф. М.І. Сенченка. – К.: 2016. «Кн.. палата України». (Том 1- 504 с., том 2 - 505 с.).
 5. Капитанов В.П. Бизнес процессы в судоходной компании и процесс управления: Монография / В.П. Капитанов. – Одесса: Куприенко С.В., 2017. – 120 с.
 6. Аудизио Вальтер. Именем итальянского народа / сокр. пер. с итал., предисловие и примечания А.А. Веселицкого. – М.: Политиздат, 1982. – 224 с., ил.
 7. Экономическая безопасность и конкурентная разведка / Захарченко В.И., Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В., Захарченко Н.В. (Учебное пособие Конспект лекций) / под ред.. В.И. Захарченко. – Одеса: Атлант, 2017. – 519 с.
 8. Алексишин В.Г. Практическое судовождение. – Одесса: Феникс, 2011. – 140 c.
 9. Судовой механик в 3-х томах / под ред. Фока А.А. – Одеса: Феникс, 2008

Відповідно до чинної Програми співробітництва між Україною та Словацькою республікою в галузі освіти на 2005-2008 роки словацька сторона готова прийняти до 5 студентів на часткове навчання до вищих навчальних закладів та до 5 стажистів і докторантів/аспірантів із загальним терміном перебування до 10 місяців.

Термін подачі заявок до 23 березня 2018 року.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись на сайті.

Німецький Федеральний Фонд Охорони Навколишнього Середовища у 2018 році оголошує стипендію на фахову практику у Німеччині. Стипендія передбачена для випускників ВУЗ-ів, молодих дипломованих спеціалістів, аспірантів, які займаються дослідженнями та охороною навколишнього середовища і природи, охороною пам’яток. Термін фахової практики становить 6-12 місяців.

Строк подання заявки: 10 березня 2018 р.

Оголошення доступне: https://www.dbu.de/stipendien_international.

Також інформація доступна в додатках:
1;
2;
3.

Міжнародний форум молодих науковців має на меті зібрати видатних науковців у місті Ухань, щоб сприяти обміну досвідом молодими вченими та співпраці між різними галузями досліджень та активно впроваджувати стратегію побудови світових першокласних дисциплін та університетів. Організатором форуму виступає Уханський технологічний університет.

Кінцевий строк подачі онлайн - заявки 1 березня 2018 р.

Всі витрати на участь в форумі компенсовуються організаторами.

Детальніше

Сторінка 28 із 35

Наверх