З метою розвитку науково-дослідної роботи молоді в університеті з 18 по 20 квітня 2018 року відбудеться щорічна 71-а студентська науково-технічна конференція.

У науковій бібліотеці є музей рідкісної книги, до якого входять рідкісні видання починаючи з 18 століття. Це учбова та довідникова література, підручники, художня література, атласи, карти, енциклопедії та інше. Книги були отримані в дар з домашньої бібліотеки професора Г.К. Суслова.

В секторі інформаційних технологій є картковий каталог введених рідкісних видань. Також з літературою можна ознайомитися в електронному каталозі. Каталог знаходиться в стадії обробки.

  НТБ ім. проф. Г.К. Суслова отримала нову літературу :
 1. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія/ За заг. Ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банана, О.Сосніна, П. Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 602 с.
 2. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик. 4-е вид., доп. – К.: 2016 «Книжкова палата України». – 689 с.
 3. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007-2011). 4-е вид., доп. – К.: 2016. «Книжкова палата України». – 528 с.
 4. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Таблиці. 4-е вид. доп. /За заг. ред. проф. М.І. Сенченка. – К.: 2016. «Кн.. палата України». (Том 1- 504 с., том 2 - 505 с.).
 5. Капитанов В.П. Бизнес процессы в судоходной компании и процесс управления: Монография / В.П. Капитанов. – Одесса: Куприенко С.В., 2017. – 120 с.
 6. Аудизио Вальтер. Именем итальянского народа / сокр. пер. с итал., предисловие и примечания А.А. Веселицкого. – М.: Политиздат, 1982. – 224 с., ил.
 7. Экономическая безопасность и конкурентная разведка / Захарченко В.И., Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В., Захарченко Н.В. (Учебное пособие Конспект лекций) / под ред.. В.И. Захарченко. – Одеса: Атлант, 2017. – 519 с.
 8. Алексишин В.Г. Практическое судовождение. – Одесса: Феникс, 2011. – 140 c.
 9. Судовой механик в 3-х томах / под ред. Фока А.А. – Одеса: Феникс, 2008

Вхід на сайт

Наверх