У період 29-31 травня 2018 року в Одеському національному морському університеті була проведена 71 професорсько-викладацька науково-технічна конференція.

  Робота конференції була організована за наступними секціями:
 1. Транспортні технології, менеджмент, економіка, підприємництво
 2. Правознавство
 3. Гідротехнічне будівництво
 4. Суднові енергетичні установки, судноводіння
 5. Портовий інжиніринг
 6. Суднобудування, інформаційні технології
 7. Українознавство
 8. Філологічні науки
 9. Психологія
 10. Загальнотехнічні науки
 11. Суспільні науки

Програма конференції

Тези

З метою розвитку науково-дослідної роботи молоді в університеті з 18 по 20 квітня 2018 року відбудеться щорічна 71-а студентська науково-технічна конференція.

У науковій бібліотеці є музей рідкісної книги, до якого входять рідкісні видання починаючи з 18 століття. Це учбова та довідникова література, підручники, художня література, атласи, карти, енциклопедії та інше. Книги були отримані в дар з домашньої бібліотеки професора Г.К. Суслова.

В секторі інформаційних технологій є картковий каталог введених рідкісних видань. Також з літературою можна ознайомитися в електронному каталозі. Каталог знаходиться в стадії обробки.

  НТБ ім. проф. Г.К. Суслова отримала нову літературу :
 1. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія/ За заг. Ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банана, О.Сосніна, П. Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 602 с.
 2. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик. 4-е вид., доп. – К.: 2016 «Книжкова палата України». – 689 с.
 3. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007-2011). 4-е вид., доп. – К.: 2016. «Книжкова палата України». – 528 с.
 4. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Таблиці. 4-е вид. доп. /За заг. ред. проф. М.І. Сенченка. – К.: 2016. «Кн.. палата України». (Том 1- 504 с., том 2 - 505 с.).
 5. Капитанов В.П. Бизнес процессы в судоходной компании и процесс управления: Монография / В.П. Капитанов. – Одесса: Куприенко С.В., 2017. – 120 с.
 6. Аудизио Вальтер. Именем итальянского народа / сокр. пер. с итал., предисловие и примечания А.А. Веселицкого. – М.: Политиздат, 1982. – 224 с., ил.
 7. Экономическая безопасность и конкурентная разведка / Захарченко В.И., Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В., Захарченко Н.В. (Учебное пособие Конспект лекций) / под ред.. В.И. Захарченко. – Одеса: Атлант, 2017. – 519 с.
 8. Алексишин В.Г. Практическое судовождение. – Одесса: Феникс, 2011. – 140 c.
 9. Судовой механик в 3-х томах / под ред. Фока А.А. – Одеса: Феникс, 2008

Вхід на сайт

Наверх