Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

на денну форму навчання

 • прийом документів з 12 липня до 24 липня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 25 липня до 31 липня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 02 серпня;
 • зарахування до складу студентів за державним замовленням - не пізніше 07 серпня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - 14 серпня.

на заочну форму навчання

 • прийом документів з 27 липня до 21 серпня;
 • строки проведення вступних фахових випробувань з 22 серпня до 25 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 29 серпня;
 • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 15 вересня.

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • 4 фотокартки разміром 3 х 4 см;
 • дві копії паспорта;
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за згодою абітурієнта).

Одеський національний морський університет здійснює набір абітурієнтів для здобуття освітнього рівня БАКАЛАВР на базі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ:

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіі

Суднобудування

Комп'ютерні науки

Галузеве машинобудування

Річковий та морський транспорт

Спеціальність: 271  «Річковий та морський   транспорт»
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Транспортні технології

Економіка

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Туризм (морський та річковий)

Менеджмент

Право

Психологія

Філологія

Наверх