Інститути та факультети

Menu

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Туризм" 
рівень - бакалавр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Історія української культури
+
+
немає потреби
+
+
+
Історія України
+
+
немає потреби
+
+
+
Психологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Філософія
+
+
немає потреби
+
+
+
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
+
немає потреби
+
+
+
Друга іноземна мова
+
+
немає потреби
+
+
+
Українська мова (за професійним спрямуванням)
+
+
немає потреби
+
+
+
Політологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Вища та прикладна математика
+
+
немає потреби
+
+
+
Статистика
+
+
немає потреби
+
+
+
Інформаційні системи і технології
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічна теорія
+
+
немає потреби
+
+
+
Географія туризму
+
+
немає потреби
+
+
+
Географія туризму (Туристичне країнознавство)
+
+
немає потреби
+
+
+
Екологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
+
+
немає потреби
+
+
+
Рекреаційні комплекси світу
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація туризму (Основи туризмознавства)
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація туризму (Організація туристичних подорожей)
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація туризму (Туроперейтинг)
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація готельного господарства
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація ресторанного господарства
+
+
немає потреби
+
+
+
Право (Правознавство)
+
+
немає потреби
+
+
+
Право (Правове регулювання туристичної діяльності)
+
+
немає потреби
+
+
+
Маркетинг
+
+
немає потреби
+
+
+
Маркетинг (Маркетинг у туризмі)
+
+
немає потреби
+
+
+
Менеджмент (Менеджмент у туризмі)
+
+
немає потреби
+
+
+
Менеджмент (Менеджмент організацій)
+
+
немає потреби
+
+
+
Облік і аудит
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка підприємства
+
+
немає потреби
+
+
+
Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)
+
+
немає потреби
+
+
+
Діловодство
+
+
немає потреби
+
+
+
Етика спілкування та ведення ділових переговорів
+
+
немає потреби
+
+
+
Регіональна економіка
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління персоналом
+
+
немає потреби
+
+
+
Світовий та український ринок тур послуг
+
+
немає потреби
+
+
+
Пасажирські термінали та пасажирські судна
+
+
немає потреби
+
+
+
Логістика в туризмі (Туристична логістика)
+
+
немає потреби
+
+
+
Ціноутворення у туризмі
+
+
немає потреби
+
+
+
Круїзний бізнес
+
+
немає потреби
+
+
+
Комерційне забезпечення туризму
+
+
немає потреби
+
+
+
Бізнес-планування
+
+
немає потреби
+
+
+
Етика бізнесу
+
+
немає потреби
+
+
+
Соціологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Культурологія
+
+
немає потреби
+
+
+
Суспільно-політичний блок (Релігієзнавство, Логіка)
+
+
немає потреби
+
+
+
Правове регулювання пасажирських перевезень
+
+
немає потреби
+
+
+
Правове регулювання круїзних перевезень
+
+
немає потреби
+
+
+
Спеціалізований туризм
+
+
немає потреби
+
+
+
Яхтовий круїзний бізнес
+
+
немає потреби
+
+
+
Паромні перевезення
+
+
немає потреби
+
+
+
Міські перевезення. Прогулянкові рейси.
+
+
немає потреби
+
+
+
Якість та комфортабельність морських пасажирських перевезень
+
+
немає потреби
+
+
+
Реклама у туристичному бізнесі
+
+
немає потреби
+
+
+
Паспортно-візові формальності у туризмі
+
+
немає потреби
+
+
+
Таможені формальності в туризмі та пасажирських перевезеннях
+
+
немає потреби
+
+
+
Технології прийняття управлінських рішень в туристичній діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Аналіз господарської діяльності туристичних організацій
+
+
немає потреби
+
+
+
Системи управління якістю на підприємстві
+
+
немає потреби
+
+
+
Статистичні методи в туризмі
+
+
немає потреби
+
+
+
Основи теорії систем і управління
+
+
немає потреби
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх