Інститути та факультети

Menu

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін
+
+
немає потреби
+
+
+
Охорона праці і цивільний захист
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічне і бізнес-моделювання
+
+
немає потреби
+
+
+
Морська торгівля
+
+
немає потреби
+
+
+
Підприємницька діяльність в морській галузіі
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація біржової діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Стратегічний менеджмент і маркетинг
+
+
немає потреби
+
+
+
Сервісна діяльність на морському транспорті
+
+
немає потреби
+
+
+
Ділова етика
+
+
немає потреби
+
+
+
Інформаційні системи та технології в бізнесі
+
+
немає потреби
+
+
+
Контролінг
+
+
немає потреби
+
+
+
Цивільний захист та охорона праці в галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Комерційна логістика і управління ланцюгами поставок
+
+
немає потреби
+
+
+
Малий бізнес у морській галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародний маркетинг
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародний бізнес
+
+
немає потреби
+
+
+
Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Оціночна діяльність в морській галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Правове регулювання міжнародної торгівлі
+
+
немає потреби
+
+
+
Організація біржової діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління конкурентоспроможністю
+
+
немає потреби
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Об'яви

Новини

Освітні портали

Наверх