Одеський національний морський університет сьогодні – це сучасний учбовий заклад високого рівня, в діяльності якого органічно сполучуються високі досягнення національної вищої школи України з прогресивними тенденціями світової морської освіти.

Університет почав свою історію в червні 1930 р. як Одеський інститут інженерів водного транспорту (ОІІВТ). В 1945 р. був переіменований в Одеський інститут інженерів морського флоту (ОІІМФ). Постановою Кабінету Міністрів Україны № 592 від 29 серпня 1994 р. інститут переіменований в Одеський державний морський університет (ОДМУ). Наказом Президента України від 26 лютого 2002 р. № 177/2002 університету присвоєний статус національного (ОНМУ).

ОНМУ знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України. За результатами державної акредитації університет аккредитован по IV уровню (лицензия серия АВ № 529510 от 10 июня 2010г., Сертификат об аккредитации серия РД-4 № 160365 от 10 июня 2010 г.). В 2010 году ОНМУ успешно прошел сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 Системи менеджменту якості.

Університет включає в себе 7 факультетів і 2 центри: Кораблебудівний факультет, Судомеханічний факультет, Факультет механізації портів, Факультет воднотранспортних і шельфових споруд, Факультет транспортних технологій і систем, Факультет економіки і управління, Юридичний факультет, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, Центр довузівської підготовки молоді. На факультетах університету готують фахівців для берегової інфраструктури морського і річкового транспорту України та зарубіжних країн за 11 спеціальностями: кораблі та океанотехніка, інформаційні управляючі системи та технології, суднові енергетичні установки та устаткування, експлуатація суднових енергетичних установок, підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання, гідротехнічне будівництво, транспортні системи, організація перевезень і управління на транспорті, управління проектами, економіка підприємства, менеджмент організацій, правознавство.

В університеті здійснюється післядипломна підготовка фахівців вищого рівня в аспірантурі та докторантурі за спеціальностями: аспірантура - машинознавство; підйомно-транспортні машини; теорія корабля; механіка та конструювання суден; технологія суднобудування і судноремонту; суднові енергетичні установки; автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; управління проектами та розвиток виробництва; технічна теплофізика, промислова теплоенергетика; транспортні системи; основи і фундаменти; гідравліка та інженерна гідробіологія; статистика; економіко-математичне моделювання; економіка підприємництва та організація виробництва; бухгалтерський облік, аналіз і аудит; економіка транспорту і зв'язку; соціальна філософія та філософія історії; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

В докторантурі здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: основи і фундаменти; економіко-математичне моделювання.

На 31 кафедрі університету працює 418 викладачів, серед яких 59 докторів наук і професорів та 210 кандидатів наук і доцентів. З них 35 - академіки та члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 6 - заслужені діячі вищої школи України, 10 - заслужені працівники різних галузей, 2 - члени Нью-Йоркської академії наук, 2 - лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки. Більше 70% кафедр університету, в тому числі і всі випускні кафедри, очолюють професори і доктори наук.

В університеті навчається понад 5 тисяч студентів.

З перших років свого існування університет став провідним науково-дослідною установою, які беруть участь у розробці важливих управлінських, економічних і технічних рішень, пов'язаних з розвитком морського транспорту. На базі університету систематично проводяться різнопланові наукові міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції. В університеті функціонують дві спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських дисертацій з п'яти наукових спеціальностей.

Науково-дослідний інститут Одеського національного морського університету володіє значною базою наукових розробок і досліджень в галузі гідротехнічного будівництва і морського транспорту. Вчені університету залучаються для вирішення завдань в галузі морської політики України. Зокрема ОНМУ брав участь у розробці наступних державних програм: "Танкерний флот", "Національна програма розвитку морського і річкового транспорту України до 2005 року", "Кодекс торговельного мореплавства". Морський університет розробив проекти: "Концепція державної морської політики України", "Стратегія розвитку морської та річкової підгалузі України до 2011 року", "Встановлення обсягів на перевезення зовнішньоторговельних вантажів морським і річковим транспортом України" і ряд інших програм і документів.

На базі університету працює Південний науковий центр Транспортної академії України, яка об'єднує всі південні транспортні вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також провідних учених і фахівців.

Наукові розробки проводяться за рахунок держбюджетного фінансування фундаментальних досліджень Міністерством освіти і науки України та за господарськими договорами. Галузева тематика складає близько 90% загального обсягу науково-дослідних розробок.

У ОНМУ працює центр довузівської підготовки молоді, в якому функціонують підготовчі курси та фізико-математичні класи. Центр довузівської підготовки дає можливість абітурієнтам повторити і систематизувати раніше вивчений матеріал, виявити і усунути недоліки у своїх знаннях, підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, а також до навчання в ОНМУ.

У 1998 році в ОНМУ на базі центру підвищення кваліфікації був створений центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Основна діяльність центру полягає в перепідготовці фахівців за такими спеціальностями: «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Правознавство», «Організація перевезень та управління на транспорті». У центрі також проводиться підготовка магістрів за спеціальністю «Управління проектами». На курсах підвищення кваліфікації (за всіма спеціальностями університету) щорічно навчаються понад 300 слухачів з різних організацій і підприємств морегосподарського комплексу України.

Морський університет є дійсним членом Міжнародної Асоціації університетів, акредитованої при ЮНЕСКО, членом Асоціації університетів Європи та Південно-Східної Європейської асоціації транспортних досліджень (SEATREF).

З 1995 р ОНМУ бере участь у програмах транс'європейського співробітництва для вищої освіти (TEMPUS TACIS).

Університет активно розвиває міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами Німеччини, Італії, Англії, Польщі, Китаю, Південної Кореї та інших країн.

У 1992 р морським університетом вперше в Україні була розроблена і введена в дію нова багатоступенева структура вищої морської освіти європейського зразка з модульно-рейтинговою системою організації і контролю навчання.

За 82 роки свого існування університет підготував понад 45 тисяч вітчизняних та іноземних фахівців різних галузей.

Протягом 50 років університет готує фахівців для зарубіжних країн. В університеті здобули освіту близько 1350 спеціалістів з 73 країн світу. На сьогоднішній день в ОНМУ вчиться 69 іноземних громадян, 2 - проходять навчання в аспірантурі.

Одеський національний морський університет розташований в трьох навчальних корпусах, в яких розміщуються машинний, спортивний, актовий зали, навчальні майстерні, бібліотека (загальний фонд понад 800 тисяч примірників), науково-дослідні лабораторії, серед яких є унікальні споруди (дослідний басейн, аеродинамічна лабораторія) , а також сучасний редакційно-видавничий центр з друкарнею. Загальна площа навчально-лабораторних корпусів становить 53900 кв.

ОНМУ має у своєму складі яхт-клуб, в якому базується 13 крейсерських яхт.

В університеті діє сучасний інформаційно-обчислювальний центр, у складі якого 250 ПЕОМ, 300 ПЕОМ використовуються на кафедрах і в підрозділах. Більшість комп'ютерів об'єднано в загальноуніверситетську локальну оптико-волоконну мережу на 500 ПЕОМ, яка має вихід в Інтернет.

Одеський національний морський університет активно розробляє і впроваджує інноваційну методику викладання - дистанційна освіта. Саме ця форма навчання дозволяє використовувати в освітньому процесі комп'ютерні та телекомунікаційні технології, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів і студентів на різних етапах навчання, підвищуючи тим самим якість освіти.

Технічний стан лабораторій ОНМУ з їх обладнанням, кафедральними кабінетами, навчальними майстернями дозволяють поєднувати навчальну, наукову роботу студента, його фундаментальну підготовку з вузькою спеціалізацією обраній галузі.

Університет прагне до розширення можливостей для молоді отримувати якісну сучасну освіту шляхом впровадження сучасних освітніх методик і технологій.

Наверх