1. Соціально-економічний розвиток країн Нового Шовкового Шляху.
  2. Трансформація економічної, політичної та бізнес системи в країнах Нового Шовкового Шляху.
  3. Транскордонні коридори та їх вплив на соціально-економічний розвиток країн Нового Шовкового Шляху.
  4. Інноваційний менеджмент, інновації на транспорті і зв’язки між бізнесом та владою.
  5. Вплив Нового Шовкового Шляху на інститути сім’ї, шлюбу та молоді.
  6. Соціально-філософські та політичні аспекти сучасних трансформацій держави та суспільства в країнах Нового Шовкового шляху.
  7. Психологічні та гуманітарні аспекти розбудови Нового Шовкового шляху.
Наверх