Менеджер є посадовою особою і входить до середнього і вищого керуючого складу підприємства. Основна функція менеджерів – управління, що включає процес планування, організації, мотивації і контролю.

Професійна діяльність менеджера полягає у проектуванні та вдосконаленні системи управління підприємством, його організаційної структури, впровадженні стандартів якості та інформаційних технологій, реалізації загальних функцій управління, прийнятті стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади.

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності «Менеджмент»:

 • Маркетинг
 • Логістика
 • Менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Логістичний менеджмент
 • Підприємництво
 • Управління конкурентоспроможністю
 • Управління інноваціями
 • Інвестиційний менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Економіка і фінанси підприємства та інші.

Випускники даної спеціальності можуть працювати:

 • в якості керівників, адміністраторів, менеджерів: у морських та річкових портах; у судноплавних компаніях; в агентських та фрахтово-брокерських компаніях; у логістичних і транспортно-експедиторських компаніях; у крюїнгових компаніях; у лізингових компаніях; у страхових компаніях; у науково-дослідних організаціях; у туристичних компаніях; на судноремонтних та суднобудівельних підприємствах; в органах державної митної служби України;
 • на підприємствах морського транспорту на посадах: крюїнг-менеджера, сейлз-менеджера, менеджера з логістики, менеджер з управління якістю, управління ризиками тощо;
 • на посадах в апараті управління підприємств і організацій морського транспорту та інших галузей народного господарства, сфери туристичних послуг, у фінансових установах, у консультаційних центрах, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу за спеціальністю "Менеджмент" готує:

Бакалаврів (освітня програма "Логістичний менеджмент") 


Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки.

Магістрів (освітня програма "Морська логістика")


Термін підготовки: денна форма навчання – 1 рік 4 місяці; заочна - 1 рік 4 місяці.

 

На базі навчання в магістратурі на заочному відділенні відкрита спеціалізація «Морська логістика».

Основні дисципліни для вивчення:

 • Логістичний менеджмент;
 • Портова логістика;
 • Управління витратами в логістиці;
 • Логістика морських перевезень;
 • Правове регулювання логістичних процесів та інші.

Професійний морський логіст – це фахівець:

 • з формування вантажообігу порту;
 • з управління рухом вантажів на всьому шляху їх проходження, включаючи морську складову;
 • зі складських операцій із вантажем;
 • зі зниження повних витрат на морській ділянці руху вантажів.

Студенти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» мають можливість продовжити навчання в університеті Південного Міссурі (США) (за програмою цього університету) та отримати сертифікат, який надає право на працевлаштування у США.

Наверх