Якісна організація перевезень вантажів і пасажирів є визначальним показником діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня цього показника необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері використання, розвитку і проектування транспортних систем, що забезпечують раціональну організацію тауправління транспортними процесами. Цим вимогам повною мірою відповідають випускники спеціальності «Транспортні технології».

Придбані у процесі навчання професійні навички і компетенції забезпечують випускникам кваліфікацію «Інженер з транспорту» і здатність виконувати наступні види робіт: визначати доцільність різних транспортних засобів, оцінювати різні варіанти транспортування; здійснювати вибір засобів транспорту і оптимальні маршрути, аналізуючи різні альтернативи; розробляти і реалізовувати контракти на транспортування, розрахунок відповідних витрат; вибирати технології транспортування, які гарантують цілісність товарів у транзиті, прогнозувати ситуації ризику; оформляти документацію, яка супроводжує міжнародні транспортні операцій, аналізуючи особливості кожного транспортного засобу і вантажу, що перевозиться, організовувати процеси страхування вантажів у дорозі, відповідно до існуючих правил і умов, встановлених у договорі, та багато інших функцій, які пов'язані із забезпеченням збереженої, раціональної та своєчасної доставки вантажів.

Відео-презентація спеціальності 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності «Транспортні технології»:

 • Пасажирські перевезення;
 • Взаємодія видів транспорту;
 • Логістика;
 • Технологія вантажних операцій;
 • Комерційна діяльність на морському транспорті;
 • Технологія морських перевезень;
 • Основи менеджменту;
 • Основи маркетингу;
 • Транспортне право;
 • Фрахтування;
 • Морське агентування та його організаційно-правове забезпечення;
 • Крюїнгова діяльність;
 • Сюрвеєрська діяльність та її правове регулювання;
 • Транспортно-експедиторська діяльність;
 • Організація стивідорного бізнесу;
 • Управління портовими терміналами;
 • Управління якістю та ризиками на морському транспорті;
 • Моделювання транспортних процесів і систем;
 • Митні операції;
 • Судноремонт і технічне обслуговування флоту;
 • Морське страхування;
 • Суднові енергетичні установки;
 • Культура ділового спілкування;
 • Організація портових операцій;
 • Професійна англійська мова.

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

Випускники цього напряму можуть працювати:

 • в органах державного управління транспортом, транспортних відділах муніципальних установ, у транспортних підприємствах різної форми власності, стивідорних, брокерських, експедиторських, фрахтових, агентських компаніях, у морських, річкових та спеціалізованих портах, складських комплексах, в органах митної служби, науково-дослідних організаціях.

Навчально-науковий інститут морського бізнесу за спеціальністю «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» готує:

Бакалаврів 

Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки 4 місяці.

Магістрів

Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 4 місяці; заочна - 1 рік 4 місяці.

 

Наверх