Кафедра «Кримінальну і адміністративне право» заснована в 2000 році, коли був заснований юридичний факультет ОНМУ. Першим її керівником був один з провідних в Україні фахівців з міжнародного права, доктор юридичних наук, професор Т.П. Кудлай. За два роки існування кафедра була укомплектована висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками та розроблена концепція навчання студентів-правознавців. Однак, саме за часів керування кафедрою відомим ученим, заслуженим діячем науки і техніки України, професором, академіком Л.В. Багрій-Шахматова, було докладено максимум зусиль для успішної організації навчального процесу, творчого та професійного розвитку кафедри, вдосконалення форм і напрямів підготовки фахівців, відкриття аспірантури за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. З 2009 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Калаянов Дмитро Петрович, який на високопрофесійному рівні керує науково-педагогічним складом кафедри.

Основним пріоритетом роботи кафедри кримінального та адміністративного права є дослідження науково-методичного забезпечення кримінального та адміністративного провадження.

Кафедра кримінального та адміністративного права забезпечує викладання наступних дисциплін: кримінальне право і кримінальний процес України; міжнародне кримінальне право; адміністративне право та адміністративний процес України; основи судових і правоохоронних органів України; криміналістика; кримінологія; правове регулювання підприємницької діяльності; судова бухгалтерія та інші.

Професійну ознайомчу, професійну та юридичну практику студенти проходять у підрозділах фіскальних органів, юстиції, внутрішніх справ, прокуратури, суду, в місцевих органах виконавчої влади.

Систематично здійснюється підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри у провідних вищих навчальних закладах Одеси.

Кафедра розвивається в різних напрямках. Так, в 2011-2012 рр. з ініціативи кафедри та підтримки ректора ОНМУ, заснований і відкритий «Спеціалізований кабінет криміналістики», який обладнаний спеціальною сучасної відео- та аудіотехнікою, демонстраційними фільмами, прикладами речових доказів з урахуванням специфіки роботи на морегосподарському комплексі та іншим необхідним обладнанням. Кабінет кріміналісткі призначений для проведення лекційних та практичних занять з профілюючих дисциплін кафедри. За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання посадових обов'язків працівники кафедри неодноразово нагороджувались державними нагородами.

Завідувач кафедри кримінального та адміністративного права

Калаянов 
Дмитро Петрович
 

професор, доктор юридичних наук

 

Режим роботи кафедри кримінального та адміністративного права

понеділокк – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри кримінального та адміністративного права

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, каб. 220 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 777-05-85

Наверх

backuap